آشنایی با متدولوژی‌ها، چارچوب‌ها و روش‌های مدیریت پروژه – کتاب الکترونیکی

فرایند مدیریت پروژه در تمام پروژه‌ها فارغ از صنعت، اندازه، تیم و یا جغرافیای پروژه همواره یکسان است. فاز آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و اختتام پروژه ۵ مرحله انجام یک پروژه است. شما به عنوان یک مدیرپروژه مبتدی و یا حرفه‌ای این گام‌ها را برای اتمام موفق پروژه برخواهید داشت. ( برای آشنایی بیشتر کتاب مدیریت پروژه به زبان ساده را مطالعه فرمایید.)

مانند انجام هر فعالیت حرفه‌ای، انجام این گام‌ها نیازمند پیروی از یک سری قوانین، فرایندها، روندهای سیستماتیک و یا تکنیک‌های گوناگون است. تفاوت مدیران پروژه، در انتخاب مناسب این قوانین و ساختارها برای هر پروژه است. ترکیبی از متدولوژی، چارچوب و روش(تکنیک‌) های مدیریت پروژه این قوانین را برای انجام فرایند مدیریت پروژه تشکیل می‌دهند.

شما متدولوژی را به عنوان طرز تفکر خود در هنگام اجرای پروژه انتخاب می‌کنید و با استفاده از چارچوب انتخابی آن را اجرایی کرده و در کنار آن با روش‌های مدیریت پروژه بهینه‌ترین خروجی را ارائه خواهید کرد.

در کتاب الکترونیکی آشنایی با متدولوژی‌ها، چارچوب‌ها و روش‌های مدیریت پروژه، تعریف کلی درباره این مفاهیم خواهیم داشت. در ادامه لیستی از متدولوژی، روش و یا چارچوب‌های مدیریت پروژه، مزایا و معایب هرکدام و صنایع مناسب آن را معرفی خواهیم کرد.

به بالای صفحه بردن