نقش مشتری در مدیریت پروژه چابک

کمبود مشارکت مشتری همواره عامل بزرگی در شکست پروژه ها بوده است، اما به اندازه کافی توجه نشان دادن به آن نیز می تواند یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه محسوب شود. هر چند که عامل نهایی در موفقیت پروژه، برآوردن انتظارات و نیازهای مشتری است.یکی از مهمترین دستاوردهای استفاده از متدولوژی ها و روش های مدیریت پروژه چابک (Agile) در سازمان را می توان رضایت مشتریان دانست زیرا که در محیط های چابک رضایت مشتری یکی از اصلی ترین معیارهای اندازه گیری موفقیت سازمان خواهد بود.

در محیط های چابک (Agile) ارزش بسیار زیادی برای مشتری قائل می شود به طوری که در بیانیه توسعه نرم افزار چابک چنین گفته شده است : “بالاترین اولویت ما رضایت مشتری از طریق تحویل به موقع و مداوم نرم افزار می باشد ” 

اما مشتری چه نقشی می تواند در استفاده از متدولوژی چابک یا اجایل (Agile) و رسیدن به این هدف و سطح از رضایت برسد؟

بالاترین اولویت ما رضایت مشتری از طریق تحویل به موقع و مداوم نرم افزار می باشد

جلب رضایت مشتری باعث به وجود آمدن محصولاتی می شود که مورد نظر و  کارگشای کسب و کار مشتری خواهد شد. ارائه نرم افزار مورد نظر مشتری یکی از عامل های با کیفیت بودن محصول محسوب می شود اما در طی تعاملات تیم توسعه با مشتری نوع آوری هایی  به وجود خواهد آمد که محصول صد چندان با کیفیت تر خواهد شد و مورد پسند مشتری واقع خواهند شد.

در توسعه و مدیریت پروژه چابک، تیم ها  شامل مشتریان نیز می شوند از طریق داشتن یک فرد که توانایی مشخص کردن داستان های کاربر، تنظیم اولویت ها و پاسخ دادن به سوالات را دارند تا در نتیجه بتوانند نیازهای واقعی پروژه را مشخص کنند. در یک وضعیت ایده آل، مشتری با تیم توسعه به طور مستقیم همکاری می کند و در جلسه ها به صورت فیزیکی حضور دارد.

همکاری کردن مشتری به طور مستقیم با توسعه دهندگان سبب بهبود ارتباطات می شود. زیرا ارتباطات چهره به چهره و کلامی از ایمیل ها و تصمیم هایی که به سرعت ساخته می شوند، موثرتر است زیرا مشتری به آسانی قابل دسترسی است و این امکان را برای تیم فراهم می کند تا به جلو حرکت کند.

 

به دلیل اهمیت حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه، نقش مشتری نیاز به ویژگی های شخصیتی مهمی در فرد مورد نظر دارد به طوری که آن فرد بتواند به سرعت تصمیم آگاهانه بگیرد و به سوالها پاسخ دهد. اگر پاسخ سوالی را نمی داند باید درایت اعلام این موضوع را داشته باشد تا تیم فرصت کافی برای راهنمایی کردن و پیدا کردن پاسخ در کمترین زمان ممکن را داشته باشد.

مشتریان باید بدانند که کسب و کارشان توسط یک سیستم به خوبی پشتیبانی می شود. آنها همچنین نیاز به دیدی از پروژه دارند. وقتی که سیستم کاربران کوچک است داشتن یک کاربر نهایی برای مشتری خوب است ؛ با این حال، اگر سیستم مورد استفاده بزرگتر باشد، ضروری است که مشتری با تیم توسعه، یک دیدگاه استراتژیک برای سیستم و نحوه پشتیبانی از همه ی کاربران داشته باشد.

در حالی که بسیاری معتقدند که مدیران پروژه چابک و یا توسعه دهندگان تنها نقشهای مهم را در توسعه نرم افزار چابک (Agile) دارند، نقش مشتری مهمترین و دشوارترین نقش در هر نوع پروژه ای است. این به ویژه برای یک پروژه که با اصول مدیریت پروژه چابک اجرا می شود به دلیل رویکرد دستی که مورد نیاز است، اهمیت دارد. در صورت امکان، مشتری باید با تیم توسعه (یا تیم با آنها) قرار گیرد تا ارتباطات را تسهیل کند و به طور کامل به پروژه اختصاص یابد که شانس موفقیت را افزایش می دهد.

به بالای صفحه بردن