تیم کمپ برای تیم‌های تولید محتوا

اجرای کمپین‌ها، برنامه روزانه شبکه‌های اجتماعی و به روزرسانی محتوا در تیم‌کمپ

 

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین - گانت چارت شمسی - تیم کمپ

تیم‌کمپ برای تیم‌های تولید محتوا

پیگیری محتواهای تولید شده برای شبکه های اجتماعی، برنامه انتشار آن‌ها، دنبال کردن روند انجام کمپین‌ها و حجم زیادی از فعالیت‌ها از چالش های تیم‌های تولیدمحتوا است. در تیم‌کمپ تمام امکانات لازم برای انجام این امور در احتیار شما قرار گرفته شده است.

 

 

 

به بالای صفحه بردن